Mini bir MBA programı şeklinde ve 9 ayda tamamlanan bir programdır. Programı tamamlayanlar, ek dersler alarak akredite MBA (EMBA) sertifikası alabilirler.

Amaç ve Hedef:

 • Kurumsal hedefler:

Şirket stratejilerine katkıda bulunmak, yaratıcı ve yenlikçi bakış açısıyla şirketin gelişmesine yönelik atılımlara ortam hazırlamak

 • Bireysel hedefler:

Vizyonu geniş, dünyayı algılayan, şirket  yönetiminde çok yönlü bakış açısına sahip yöneticiler yetiştirmek

Hedef Kitle: Yöneticilik pozisyonlarında çalışan ve yönetim fonksiyonu üstlenmek üzere hazırlanan uzmanlar

Öğretim Yöntemi: Web tabanlı dersler, seminer ve workshoplar, proje çalışmaları

Katılımcı Sayısı: 20 Kişi

Süre: 9 ay

Program:

1. Modül - Stratejik Yönetim

 • Değer Yaratma
 • Strateji
 • Stratejik Planlama
 • Risk Yönetimi
 • Ekonominin Yeni Dinamikleri
 • Forum
 • Workshop (Tam gün)

2. Modül - Pazar Odaklı Bakış

 • Müşteri Memnuniyeti
 • Pazarlamanın Önemi
 • Marka Yönetmek
 • Marka Yaratmak
 • Teknoloji ve Bilgi Ekonomisi
 • Forum
 • Workshop (Tam gün)

3. Modül - Değişimi Yönetmek

 • Değişim ve Liderlik
 • Projelerle Yönetim
 • Proje Yönetimi
 • Etkin İletişim
 • Finansal Analiz
 • Forum
 • Workshop (Tam gün)

4. Modül - Organizasyonel Bakış

 • İnsan Kaynaklarına Bakış
 • Toplam Kalite
 • İşletme Yönetimi
 • Kurum Kültürü ve Öğrenen Örgüt
 • İnsan ve Sistem
 • Şirket Zekası
 • Forum
 • Workshop (Tam gün)