Yenibiriş.com (Hürriyet İK) ile gerçekleştirilmiş ortak bir girişimdir. KMI portföyündeki belirli eğitimlerin ve Yenibiriş.com için geliştirilen özel e-derslerin (özgeçmiş ve mülakat eğitimleri vb) yenibiriş.com üyelerine satışını ve çeşitli sanal aktiviteleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. (www.yenibirisakademi.com )