projelearning, tamamıyla PMI (Project Management Institute) metodolojisine uyarlanmış web tabanlı bir "Proje Yönetim" eğitim programıdır.Web tabanlı eğitimlerin sınıf ortamındaki çalışmalar ve proje uygulamalarıyla desteklendiği Program PMI (Project Management Institute)'un Sertifika Sınavının (PMP® Certification Exam) 35 saatlik eğitim ön koşulunu da yerine getirmektedir.
Kuruluşlar kârlılık, verimlilik ve rekabet üstünlüğü için çalışırlar. Bu amaçla iş yapış şekillerini değiştirmek, daha hızlı daha ucuz daha kaliteli iş sonuçları elde etmek zorundadırlar.
Yaptığımız projelerle başa çıkabilmek, başarıyı yakalayabilmek için her aşamada planlı, programlı ve sistematik hareket etmek zorundayız. Bu da günümüz ve geleceğin liderlerini bekleyen projeler dünyasında "Proje Yönetimi"nin önemini ön plana çıkarmaktır.

Bu nedenle, geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedefleyen Kavrakoğlu Management Insitute ve çözüm ortağımız Mentor Proje Yönetimi, uzmanlıklarını birleştirerek web tabanlı bir "Proje Yönetimi" eğitim programı ile bir ilke imza attılar. Mentor'un yüzyüze gerçekleştirdiği Proje Yönetimi seminer ve sertifika programları kapsamında verdiği dersler, Kavrakoğlu Management Institute'un b-learning modeline uyarlandı.

Toplam 10 hafta süren program, proje yönetiminin önemine değinilen ve web tabanlı derslerin nasıl takip edileceğinin anlatıldığı bir tanışma toplantısıyla başlamaktadır. Programda 8 adet Web Tabanlı ders yer almaktadır. Ayrıca, biri programın ortasında, diğeri sonunda olmak üzere 2 workshop düzenlenmektedir. Workshop'larda, derslerin genel bir tekrarı yapılarak örnek projeler üzerinde çalışılmaktadır.

  • Proje Yönetimine Giriş
  • Projelerde Entegrasyon ve Kapsam Yönetimi
  • Projelerde Zaman Yönetimi
  • Projelerde Maliyet ve Tedarik Yönetimi
  • Projelerde Kalite Yönetimi
  • Projelerde İnsan Kaynakları ve İletişim Yönetimi
  • Projelerde Risk Yönetimi
  • Genel Tekrar ve Sınav

<< Diğer Modüler Programlar