Dünyanın gündemindeki en önemli konulardan biri girişimcilik. Serbest piyasa ekonomilerinin sosyalist / devletçi ekonomilere bariz üstünlük sağlamasının arkasında girişimcinin yaratıcı gücü yatıyor. Öte yandan, en gelişmiş serbest pazar ekonomilerinde bile en hızlı gelişen ekonomi sektörü girişimcilik.

Girişimcilik çok yönlü bir faaliyet. Bir taraftan yeni bir iş yaratmanın çalışması yürütülürken, diğer taraftan sermayenin sağlanması ve sıfırdan bir organizasyonun oluşması gerekir. Gerek ekonomide değer yaratma, gerekse yeni istihdam sağlama ihtiyacı, Avrupa Birliği'ninde girişimciliğe önem vermesini gündeme taşımıştır. Bu ihtiyaca yanıt vermek üzere KMI girişimci yetiştirmeyi bir görev olarak kabul etmiş ve yarım milyon Avro desteği de sağlayan AB için bir Girişimcilik Eğitimi programı hazırlamıştır. Türkiye yanısıra, Romanya, Yunanistan ve Baltık Devletleri'nde ilk uygulaması başlayan proje, daha sonra tüm AB ülkelerinde yaygınlaştırılacaktır. Programın detayları izleyen satırlardadır.

http://www.girisimciyim.com/trk/index.htmlGirişimciliğin Temelleri

 • İş Fonksiyonları ve Temel İşletme Kavramları
 • Girişimcilik için Gerekli Koşullar ve Etik
 • Teknolojinin Sağladığı Fırsatlar
 • İşletmelerde Araştırmalar
 • Yaratıcılık
Kuluçka Dönemi

 • İş Fikri ve Ürün Geliştirme
 • Temel Seçenekler ve Kararlar
 • Fizibilite Analizi
 • İş Planları
 • Temel İş Hukuku
Bir İş Kurmak

 • İşletmelerde Finans
 • Satış ve Satış Kanalları
 • Pazarlama ve Reklam
 • Tedarik Stratejileri
 • Organizasyon ve İnsan Kaynakları
Süreklilik ve Gelişim

 • Finansal Analiz
 • Proje Yönetimi
 • Kalite ve Müşteri İlişkileri
 • Risk Yönetimi
 • E-ticaret

<< Diğer Modüler Programlar