sdsa
Kavrakoglu Management Institute (KMI) birbiri ile ilişkili üç faaliyeti yürütmektedir. Bunlar:

  • Yönetim Danışmanlığı
  • Yönetici Eğitimleri
  • Eğitim Teknolojileri'dir
Yönetim danışmanlığımızın temel hedefi kurumlarda 'değer yaratmak' tır. Strateji geliştirerek, yapıyı değiştirerek, ya da iş modelini ve sistemleri yeniden tanımlayarak kuruluşun performansında sıçrama gerçekleştirmek danışmanlık çalışmalarımızın özünü oluşturur.

Kuruluşların başarısında en büyük etkiye yöneticiler sahiptir. KMI çok sayıda danışmanlık projesinde edindiği deneyimi geniş araştırmalarla birleştirerek tamamen farklı bir eğitim uygulamaktadır. İnternet üzerinden sağlanan bu eğitim, dünyanın önde gelen üniversitelerince de talep edilmektedir.

Eğitimin İnternet ortamına taşınması nispeten yeni bir gelişme, ama dünyada en hızlı büyüyen alanlardan biri. Gerek KMI tarafından verilen eğitimlerin, gerekse diğer birçok kuruluşun ihtiyaç duyduğu eğitimlerin yüksek kalite ve performansı sağlamak üzere KET (Kavrakoglu Eğitim Teknolojileri) firması Gebze - TUBİTAK kampüsünde uzman kadrosuyla faaliyetini sürdürmektedir.