Sektörel çözüm başlığı altında, eleman sirkülasyonu fazla olan ve coğrafi açıdan oldukça yaygın bir yerleşim ve çalışma alanına sahip sektörlere yönelik istihdam, temel eğitim, geliştirme, izleme ve değerlendirme ana başlıkları altındaki süreçlerin e-dönüşüm projeleri ele alınmaktadır. Bu projeler temelde sektörün ortak ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak geliştirilmektedir. Öncelikle tüm sektör için ortak bir ana model oluşturulur. Daha sonra bu model, sektörde faaliyet gösteren firmalara, modelin parametrik özellikleri sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde adapte edilerek uygulamaya alınır.

Örnek 1: İlaç Sektörü - Tıbbı Satış Temsilcisi İstihdam ve Gelişimi
İlaç sektörü, tanıtım ve satış amaçlı çok sayıda saha eleman çalıştırmaktadır. Bu elemanların sirkülasyonunun hızlı olması ve firma adına tanıtım ve satış yapabilmesi için de oldukça yoğun ve uzun bir eğitim sürecine gereksinim duyulması ilaç sektöründe katlanılan önemli bir maliyet kalemidir.
KeT olarak eğitim ve teknolojik bilgi birikimini KMI danışmanlık ve proje deneyimi ile bütünleştirerek bu alanda bir paket çözüm ürettik. Bu web tabanlı paket ile, ilaç sektöründe tıbbi satış temsilcisi olarak anılan personelin seçme, yerleştirme, eğitim ve performans yönetimi süreçlerini     tamamen e-dönüşüme tabi tutarak bu süreç maliyetlerini, benzer projelere kıyasla çok aşağılara çekmeyi başardık. Yapılan fizibilite hesaplarına göre orta büyüklükteki bir ilaç firması için, yatırım maliyetinin geri dönüşü iki yıldan kısa bir süre olarak gözükmektedir.

Örnek 2: Sigorta Sektörü – Sigorta Acente Geliştirme
Sigorta Sektörü de, satış temsilcileri açısından ilaç sektörü ile büyük bir benzerlik göstermektedir. Bu sektörde satış temsilcileri ilaç sektörüne oranla 3-4 katı büyüklüğünde ve sirkülasyon ise %40 oranlarına varmaktadır. Benzer şekilde seçme, yerleştirme, eğitim, izleme ve değerlendirme faaliyetlerini kapsayan geniş çaplı sürecin e-dönüşümü sektör için oldukça önem taşımaktadır.