Kurumsal çözümler, firma bazında özel eğitim, bilgilendirme, izleme ve değerlendirme süreçlerinin e-dönüşümüdür. Bu konuda iki farklı hedef grubu için anahtar teslimi proje geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmaktayız:

1. Şube-Bayi vb Teşkilatları Olan Kurumlar
Bu gruptaki projelerin hedef kitlesi coğrafi yaygınlığı olan satış, dağıtım ve servis kanallarıdır. Proje kapsamında bu örgüt mensuplarının tüm eğitim ve bilgilendirme ihtiyaçlarının yanı sıra eğitim-satış performans ilişkilendirmesi ve değerlendirilmesi gibi önemli katma değer yaratacak süreçlerin de e-dönüşümü gerçekleştirilmektedir. Özellikle çok ürün çeşitliliği olan ve piyasaya çok sayıda yeni ürün süren şirketlerde ürün eğitimleri,  maliyet ve sürat açısında çok önemli bir noktadadır. Öncelikli hedef kitle, kurumun kendi satış teşkilatı (bölge-bayi-ürün satış ve servis temsilcileri gibi) ile satış noktaları (bayiler, alt bayiler vb) olmakla birlikte, ürün ve servislerin nihai kullanıcıları da  hedef kitle içinde yer almaktadır.

2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Çözümleri

Kurumsal Akademiler olarak adlandırdığımız bu proje grubu, kurumların insan kaynakları süreçlerinden biri olan eğitimi hedeflemektedir. Eğitimin planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile birlikte eğitim verme fonksiyonu bilgisayar ortamına taşınmaktadır.

Bu kapsamda, ufak çaplı uygulamaların yanı sıra HSBC ve EYAP (Eczacıbaşı Yapı Gereçleri) firmalarının tüm uzaktan eğitim süreçleri tarafımızdan eduGate yazılımı ile e-dönüşüme tabi tutulmuş, pek çok konuda kurumsal bazda e-ders üretimi gerçekleştirilmiş ve bu konuda uzun dönemli sözleşmelerle halen çalışılmaktadır. Kurumsal Akademiler olarak adlandırdığımız bu proje grubu, kurumların insan kaynakları süreçlerinden biri olan eğitimi hedeflemektedir. Eğitimin planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile birlikte eğitim verme fonksiyonu bilgisayar ortamına taşınmaktadır.
Bu kapsamda, ufak çaplı uygulamaların yanı sıra HSBC ve EYAP (Eczacıbaşı Yapı Gereçleri) firmalarının tüm uzaktan eğitim süreçleri tarafımızdan eduGate yazılımı ile e-dönüşüme tabi tutulmuş, pek çok konuda kurumsal bazda e-ders üretimi gerçekleştirilmiş ve bu konuda uzun dönemli sözleşmelerle halen çalışılmaktadır. Aynı zamanda alt yapının ve ilgili yazılımların barındırma, sunum ve servis hizmetleri de KeT tarafından verilmektedir.
Bu konuda özellikle KMI tarafından gelen yönetim ve eğitim danışmanlığı tecrübe ve bilgi birikimiz, diğer konularda da olduğu gibi burada artı değer yaratmaktadır.