KeT (Kavrakoğlu e-Technologies) , kurum ve bireylerin eğitim başta olmak üzere, İnternet teknolojileri yardımıyla uzaktan erişim imkanı ile bilgi edinim ve paylaşımı ihtiyaçlarının karşılanması konusunda hizmet sunma ve ürün geliştirme amacıyla 2006 yılının 2. yarısında resmi faaliyetine başlamıştır. Bu tarihten önce aynı konudaki faaliyetler KMI tüzel kişiliği altında sürdürülmekteydi. Faaliyet yeri olarak, yapmayı hedeflediği işler ve Ar-Ge çalışmaları nedeniyle TÜBİTAK Serbest Teknoloji Geliştirme Bölgesi seçilmiştir.
KeT’in ayrı bir şirket olarak faaliyete başlamasıyla birlikte, KMI bünyesinde yürütülürken KeT’e aktarılan eğitim teknolojileri ile ilgili ürün ve hizmetler şunlar olmuştur:

 • KMI portföyündeki e-derslerin üretimi
 • KMI uzaktan eğitimlerinin gerçekleştirildiği Eğitim Sistemine ait yazılım alt yapısının (eduGate LMS@LCMS ve ilişkili diğer ürünler) geliştirilmesi ve teknik desteği)
 • Kurumsal müşterilere sunulan kurumsal e-eğitim çözümleri (örneğin Eczacıbaşı VitrA için anahtar teslimi yapılan ve halen işletimi üstlenilen EYAP Akademi)
 • KMI’ın kurumsal IT alt yapısının işletimi, bakımı ve geliştirilmesi
KeT hayata geçirdiği projelerde kullandığı teknoloji, e-learning araçları ve metodolojileri ile beklenti ve ihtiyaçlara göre sınırsız sayıda imkanı da sunmaktadır:
 • Karmaşık bir yapı ve örgütlenme dahilinde, aynı anda ya da farklı zamanlarda çok sayıda farklı eğitimlerin planlanması ve sunumu (eğitim planlaması).
 • Planlanan eğitimlerin ne oranda gerçekleştiğinin kişi, grup ya da farklı bir bazda izlenmesi ve değerlendirilmesi (eğitim takibi).
 • Eğitim öncesi, eğitim içi ve eğitim sonrası test ve sorgulama araçları ile eğitime katılanların ne oranda öğrendiklerinin testi ve değerlendirilmesi (öğrenmenin ölçümü)
 • Kişilerin eğitim programlarındaki performans ve ilerlemesini diğer katılımcılar ile kıyaslama; bu sayede bireysel hızını ve öğrenme oranını anlayabilme imkanı.
 • Eğitim içeriklerinde resim, ses, animasyon, video vb multimedia araçlarının, kullanımına müsaade eden bir alt yapı yardımıyla zengin bir eğitim malzemesinin ortaya çıkarılabilmesi (çok ortamlı içerikler)
 • İletişim araçları ile olan entegrasyonu yardımıyla, eğitim sırasında bilgi paylaşımı ve sorgulama imkanı.
 • Yazılı ve basılı malzeme kullanımına ihtiyaç duyulan noktalarda, aynı ortamdan malzeme sağlanması ve sonuçların anında sistem içinde değerlendirilmesi (örneğin offline test çözümü).
 • İnternet erişiminin kesintiye uğraması ya da özel durumlarda eğitime offline devam edebilme, bağlantı yapıldığında offline çalışmadaki ilerleme ve etkileşim bilgilerinin sisteme aktarımı.
 • Eğitim performansının kişilerin iş performansıyla ilişkilendirilebilmesi (eğitimin bir performans kriteri olarak kullanılması).