Mecburi olan ilköğretim sürecini tamamlayan fakat lise eğitimine devam etmede olanakları kısıtlı olan (çalışma zorunluluğu; bulunulan yer de lise imkanı ya da yeterli eğitmen olmaması gibi) kişilere bir imkan sağlamak için uzaktan açık lise eğitimi hedeflenmektedir. Bu hedefe bir hazırlık olması ve benzer bir alandaki olanaksızlıkların büyük bir oranda giderilebilmesi için ÖSS hazırlık programı geliştirilmiş ve aynı yıl içinde test amaçlı uygulaması yapılmıştır. Kazanırız.biz 2007 yılının başında tamamlanmıştır. (www.kazaniriz.biz)
Kazaniriz.biz’ de:

14 temel ders başlığı altında farklı konularda toplam 200 e-Ders

  1. Her konuda etkileşimli örneklerle temel bilgiler
  2. Her konunun sonunda etkileşimli ortalama 20 adet çözümlü soru

Konu Sınavları, Değerlendirme Sınavları, Deneme Sınavları

  1. Sınırsız sayıda sınav alma imkanı
  2. Her konu sınavda 60.000 adet soruluk bir soru bankasından gelen rasgele sorular
  3. Offline ve online sınav alma imkanı
  4. Her sınav sonunda başarı durumunu ve diğer katılımcılar arasındaki yerini görebilme şansı
  5. Konu bazında başarı analizi

Bireysel Rehberlik

  1. Eğitim programlarına katılım durumu
  2. Konu sınavlarına katılım ve performans durumu
  3. Ders değerlendirme sınavlarına katılım ve başarı durumu
  4. Deneme sınavlarına katılım ve başarı durumu
  5. Kişisel  hedefler ile karşılaştırma

e-Rehber

  1. ÖSS ile ilgili temel bilgiler
  2. Kişinin kendini tanıyabilmesi için özel bir test
  3. Doğru üniversite ve bölüm seçimi için Meslekler Rehberi ve Üniversiteler Rehberi
  4. Program boyunca performans ve gelişimi Tercih Listesi ile karşılaştırma
  5. Puan Motoru