İbrahim Kavrakoğlu   Ali Nail KUBALI
Muhittin Oral   Tuğrul Savaş
Gündüz Ulusoy   Zehra Eliçin
Tahir Özgü   Alper Eliçin
Ossama Kettani   Berçin Gün
Jean-Louis Malouin   Dündar Aytar
Funda S. Gün   Bora Gönenç
Melike Mermercioğlu   Aydın Sezer

*Sayfada ismi geçen eğitmenlerimiz aynı zamanda danışmanlık da vermektedirler.

  <<<  Profesör Dr. İbrahim KAVRAKOĞLU
Ph.D, Mechanical Engineering, University of London
B.Sc, Mechanical Engineering, Robert College

İKProf. Kavrakoğlu Robert Kolej Mühendis Mektebi'nden mezun oldu. Doktorasını Londra Üniversitesi'nden aldıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ve Rektör Yardımcılığı yaptı.

1973 ve 1974 yıllarında Stanford Üniversitesinde, Makina Mühendisiliği bölümünde Konuk Profesör olarak çalıştı. 1981-82 yıllarında ABD'ye dönerek Berkeley Üniversitesi'nde Profesör olarak Endüstri Mühendisliği ve Makina Mühendisliği bölümlerinde çalıştı ve Berkeley Laboratuvarlarındaki süperbilgisayarı kullanarak ekonomi politikaları konusunda araştırmalarını sürdürdü.

Prof. Kavrakoğlu'nun araştırmaları makina mühendisliği (termodinamik, akustik ve akışkanlar mekaniği); yöneylem araştırması (matematik modelleme, karar destek sistemleri); ekonomi (makroekonomik simülasyonlar, ekonometri); ve işletme (strateji ve finans) alanlarını kapsamaktadır. 22 kitabı, çoğu uluslararası olan 130'u aşkın bilimsel yayını ve başmakaleleri (Lead Article/Invited Paper) bulunmaktadır.

Türkiye Kalite Derneğinin kurucu üyesi olup ellinin üzerinde şirkette Toplam Kalite uygulaması başlatmıştır. Pek çok ulusal projenin direktörlüğünü yapmış olan Prof. Kavrakoğlu Türkiye'nin ilk Genel Enerji Modeli Projesi'ni hazırlamıştır. Kavrakoğlu ve ekibince geliştirilen Toplu Konut Projesi ile 45 milyar dolar katma değer elde edilmiştir.

Son yıllarda geliştirdiği Bilişimle Kalkınma Projesi, Türkiye'nin bilgisayar ve telekomünikasyon teknolojilerini kullanarak bilişim alanında dev bir sektör yaratmasını amaçlamaktadır. 2003 yılında TÜBİSAD (Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği) tarafından desteklenen proje kamuoyuna maledildi.

Kurmuş olduğu Kavrakoğlu Management Institute bünyesinde Prof. Kavrakoğlu bugüne kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 200'den fazla firmaya danışmanlık hizmeti sunmuştur. 2000 yılında kurmuş olduğu eğitim programı The MBA Club ile 5000'in üzerinde katılımcıya yönetici geliştirme eğitimi verilmiştir.

Prof. Kavrakoğlu ABD'de Fulbright Senior Fellow, Franz Edelman Yönetim Bilimi Ödülü; İngiltere'de Visiting Scientist; İtalya'da C.I.S.M. Fellow; NATO-ASI Direktörü ve Dünya Enerji Kongresi Önemli Katlı Madalyası ödüllerini almıştır.


  <<<  Profesör Dr. Muhittin Oral
Industrial Management (METU, Ankara)
MA in Industrial Administration, Robert College

Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden, Lisansüstü derecelerinden ilkini Robert Kolej’den (M.A.) aldıktan sonra A.B.D.’de devam ettiği Case Western Reserve Üniversitesi’ndende MS ve doktora derecelerini almıştır. Üniversite Laval’de (Kanada) hocalık, dört yıl TÜBİTAK’ta Yöneylem Araştırması Ünitesi Direktörlüğü altıyıl Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi kurucu dekanlığı yaptıktan sonra 2010 yılında Özyeğin Üniversitesi’ne katılmıştır. Boğaziçi Üniversitesi, University of Canterbury, Christ church ve Bilkent Üniversitesi de akademik çalışmalar yaptığı diğer kurumlardır. Profesör Oral 2005 yılından beri University of the Thai Chamber of Commerce bünyesinde araştırmalar yürütmektedir.

Management Science, Operations Research, Operations Management, IIE Transactions, European Journal of Operational Research, Interface, Computers and Operations Research, Journal of the Operational Research Society, International Journal of Forecasting, International Journal of Research in Marketing, Journal of Socio-Economic Planning Sciences, Journal of Global Optimization, Journal of Multinational Financial Management, and Industrial Marketing Journal gibi prestijli akademik dergilerde 60’dan fazla makalesi yayınlanmıştır. Ocak 2006’dan beri Kanada Montreal’de CIRRELT  (Centre interuniversitaire de recherché sur les réseaux d'entreprise, la logistics et le transport, Montreal and Québec, Canada) onur üyesidir. Aktif şekilde doktora öğrencilerine rehberlik etmekte ve CIRRELT daimi üyeleri ile çalışmaktadır. Kavrakoğlu Danışmanlık Eğitim ve Bilişim’in de onursal başkanıdır.


  <<<  Gündüz ULUSOY
Virginia Politeknik Enstitüsü ve Devlet Üniversitesi, Yöneylem Araştırması, Ph.D.
Rochester Üniversitesi, Makina Mühendisliği, M.Sc.
Robert Kolej, Makina Mühendisliği, B.Sc.

Gündüz UlusoyGündüz Ulusoy halen kurucusu olduğu TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörüdür. Aynı zamanda yine kurucusu olduğu Sabancı Üniversitesi Üretim Sistemleri Mühendisliği Programında da öğretim üyesidir. Sabancı Üniversitesinde 10 büyük firmanın üye olarak finansal destek sağladıkları çift anadal yüksek lisans programı olan Sanayi Liderleri Programını kurmuş ve eşbaşkanlığını yürütmüştür. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. En İyi Öğretim Üyesi Öğrenci Ödülü sahibidir. Gündüz Ulusoy'un değişik sektörlerden sanayi firmalarında üretkenliği artırmaya yönelik danışmanlıkları yanında elektronik, otomotiv ve beyaz eşya yan sanayii, makina imalatı gibi sektörlerde rekabet ve teknoloji stratejisi araştırmaları vardır. Araştırma alanları; rekabet, kıyaslama, teknoloji ve imalat stratejileri ve operasyon ve proje yöetimidir.


  <<<  Tahir ÖZGÜ
İstanbul Üniversitesi, İktisat, Ph.D.
Robert Koleji İş İdaresi ve İktisat Yüksek Okulu, İşletme, B.A.

Yaklaşık 10 yıllık özel sektör çalışmalarının yanısıra Boğaziçi, Marmara ve Anadolu üniversitelerinde öğretim elemanı olarak çalıştı. Marmara Üniversitesinde Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu müdürlüğü, Anadolu Üniversitesinde eğitim bilimleri enstitüsü müdürlüğü ve rektör yardımcılığı görevlerinde bulundu. Türkiye'de merkezi açık yükseköğretim göreviyle yükümlü bulunan Anadolu Üniversitesinin Almanya merkezli olmak üzere Batı Avrupa'da teşkilatlanması, 120.000 ilkokul eğitmenine önlisans eğitimi sunulması, 100.000 dolayında branş öğretmenine lisans tamamlama derecesi sağlanması projelerini geliştirdi ve yürürlüğe soktu. Halen 900.000 dolayında öğrenciye sahip olan Açıköğretim Lisesi projesini geliştirerek, kuruluş aşamasında Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine brifing toplantıları düzenledi. Çağdaş Eğitim Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri vakfı, Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı gibi gönüllü kuruluşlarda mütevelli heyeti üyeliği, başkan vekilliği ve başkanlık görevlerinde bulundu. Halen KMI'da eğitim projeleriyle ilgili çalışmalar sürdürmektedir.

  <<<  Profesör Dr. Ossama Kettani
Faculty of Administrative Sciences, Laval University
University of Alberta (Edmonton, Canada)
Bilkent University (Ankara, Turkey)
Sabanci University (Istanbul, Turkey)

Profesör Dr. Ossama Kettani ilk görevini doktora çalışmasını da yapmış olduğu Kanada’nın Quebec şehrindeki Üniversite Laval’de almıştır. Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, University of Alberta (Kanada), ISIAM (Fas) ve University of Metz (Fransa) görev aldığı diğer üniversitelerdir. Modelleme, optimizasyon, yöneylem araştırması, kalite, strateji araştırma konularından bazılarıdır. Management Science, Operations Research, European Journal of Operational Research, Journal of Operational Research Society, Journal of Global Optimisation, Computers and Operations Research, International Journal of Forecasting, International Journal of Research in Marketing and IIE Transactions gibi prestijli akademik dergilerde makaleleri yayınlanmış olan Profesör Kettani halen kamu ve özel sektörde birçok kuruluşa danışmanlık yapmakta ve kurucusu olduğu yazılım ve danışmanlık firmasını yönetmektedir. 


  <<<  Profesör Dr. Jean-Louis Malouin
Université Laval, Québec City, Canada
University of Ottawa, Ottawa

Kanada’da Laval Üniversitesi’nde B.A ve M.Sc derecelerini aldıktan sonra doktora çalışmasını Amerika Birleşik Devletleri’nde V.C.L.A.’de tamamlamıştır. Üniversite Laval, University of Alberta, University of Hawa gibi Kanada’daki üniversitelerde dekan olarak görev almıştır. Management Science, European Journal of Operational Research, Journal of Applied Systems Analysis, Journal of Economics and Business, Journal of Risk and Insurance, and Hommes et Techniques gibi dergilerde makaleleri yayınlanmış olan Prof. Dr. Jean-Louis MaLouin şu anda Üniversite Laval’deki eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra Güney Doğu Asya ülkeleri için doktora programları sistemi geliştirmekte, Bangkok’taki University of Thai Chamber of Commerce, University of Thamassat ve National Institute for Development’ta çalışmalarını sürdürmektedir.


  <<<  Funda S. GÜN
Marmara Üniversitesi, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, Ph.D.
Marmara Üniversitesi, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, M.Sc.
Marmara Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, B.Sc.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık ve Tanıtım Ana Bilim Dalı Başkanıdır. Marmara Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi'nde İletişimde Sosyal Sorumluluk ve Etik, Reklamcılığın Temel Kavramları ve Medya Planlaması, Pazarlama İletişimi Kültür ve Tüketici Davranışları ile pazarlama ve reklam araştırmaları konusunda lisans, yükseklisans ve doktora dersleri ve çeşitli özel kuruluşlarda pazarlama ve reklam iletişimi konularında seminerler vermektedir. Çeşitli jüri ve (Ege Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi yayınları) bilim kurul üyeliklerinde yer alan Gün, ayrıca İletişim Araştırmaları Derneği - İLAD, Michigian State Mezunlar Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir. Türkiye Pazarlama Derneği ile Pazarlama ve Kamuoyu Araştırmacıları Derneği üyesidir. Uluslararası Reklamcılık Derneği(IAA)'nin düzenlediği üniversitelerarası reklam yarışması'nda 1999 ve 2000 yılında danışmanı olduğu projeler ile (6 öğrencisi ile) Türkiye ikincilik ödülleri ve 1993 yılında Marmara Üniversitesi Üstün Başarı Ödülü sahibidir. "Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Elektronik Reklamcılık ve Uygulamaları" konusunda kitabı bulunan Gün'ün bugüne kadar pek çok makale ve araştırmaları yayınlanmıştır.

  <<<  Melike MERMERCİOĞLU
Istanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği, Ph.D.
Imperial College, University of London, İşletme Mühendisliği, M.Sc.
Boğaziçi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, B.Sc.

Melike MERMERCİOĞLUKMI'de danışman, araştırmacı ve eğitmen olarak görev yapan Dr. Melike Mermercioğlu, The MBA Club projesinde fikir aşamasından itibaren yer almıştır. Dr. Mermercioğlu strateji, finans, toplam kalite yönetimi, organizasyonel yapılandırma, tedarik zinciri yönetimi, endüstri mühendisliği uygulamaları ve KMI tarafından geliştirilmiş bir yöntem olan firma "check-up" çalışmaları konusunda tecrübe sahibidir. KMI'e katılmadan önce gerek endüstri gerekse hizmet sektöründe faaliyet gösteren Mermercioğlu, bankacılık, kalite sistemleri, eğitim, satın alma, planlama ve finans alanlarında birçok farklı projede görev almıştır. Prof. İbrahim Kavrakoğlu ile birlikte, ISO 9000 Deneyimi (KalDer), Yeni Rekabet Stratejileri ve Türk Sanayisi (TÜSİAD), Bilgi Çağına Uyum Paketi (TUBISAD) isimli kitapların yazarı olan Melike Mermercioğlu, ayrıca birçok farklı konuda araştırma raporları da hazırlamıştır. Çok iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca konuşan Melike Mermercioğlu, boş vakitlerini tenis, kayak, dalma sporları ile değerlendirmektedir.

  <<<  Ali Nail KUBALI
St.Louis Üniversitesi, İktisat, Ph.D.
St.Louis Üniversitesi, İktisat, M.Sc.
İstanbul Üniversitesi, İktisat, B.Sc.

Ali Nail KUBALIDr. Kubalı Petkim Holding, Vestel, Garanti Bankası, Henkel Turyağ, Çimentaş, Filiz Makarna, Şenocak Holding, TÜSİAD, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD), Ege Ekonomisini Geliştirme vakfı (EGEV), gibi kurum ve kuruluşlarda da Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Üyeliği görevlerinde bulunmuştur; Ege Bölgesindeki Devlet Üniversitelerinin ve muhtelif özel sektör Vakıf ve Kurumlarının danışma kurullarındadır; Muhtelif üniversitelerde lisans ve lisans üstü seviyede dersler vermiş ve vermektedir. Kariyeri süresince Finans Dünyası dergisi tarafından "Türkiye'nin en etkili 10 kişisinden biri "; Capital dergisi tarafından da Cumhuriyet tarihinin en başarılı 20 yöneticisinden biri olarak seçilmiştir. Ayrıca İstanbul Üniv. İktisat Fakültesi tarafından Altın Karınca Ödülü, St. Louis Üniversitesi tarafından da en yüksek başarı ödülü olan "Alpha Sigma Nu" Üyeliği ve Üstün Başarılı Mezun Ödülü ile ödüllendirilmiştir. Ekonomi ve işletmecilik ile ilgili konularda yurt içinde ve yurt dışında konferanslar vermekte ayrıca yayınlanmış muhtelif inceleme ve makaleleri bulunmaktadır.

  <<<  Tuğrul SAVAŞ
Marmara Universitesi, İşletme Yönetimi, Doktora
Hacettepe Universitesi , Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Yüksek Lisans.

Tuğrul SAVAŞMarmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim üyeliği ve Dekan Yardımcılığı görevini sürdüren Dr. Savaş özel sektörde üst düzey pozisyonlarda yürütme kurullarına danışmanlık yapmıştır. Kariyerindeki çalışmalarını elektronikten iletişime, mobilya, gıda, otomotive, reklamcılık, medya ve sigorta sektörlerinde yerine getirmiştir. Deneyim sahibi olduğu uzmanlık alanları satış ve pazarlama yönetimi, satış teknikleri, yönetim geliştirme programları, çatışma yönetimi, liderlik, motivasyon, iletişim becerileri, değişim yönetimi, insan kaynakları yönetimi, takım kurma ve koçluk ve reklam yönetimidir. KMI içindeki posizyonunun dışında çeşitli kurum ve kuruluşlarda eğitimci ve konuşmacı olarak yer almaktadır. Esas ilgi alanı satış yönetimi ve organizasyon geliştirmedir.

  <<<  Zehra ELİÇİN
Clemson Üniversitesi, İşletme M.Sc.
Sussex Üniversitesi, Yöneylem Araştırması, M.Sc
Boğaziçi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, B.Sc


Zehra ELİÇİNBaşta Alarko Şirketler Topluluğu olmak üzere Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarında önemli otomasyon ve yönetsel yapılandırma projelerinin liderliğini yapmış, üst düzey yöneticilik pozisyonlarında bulunmuştur.

Aralarında Dünya Bankası'nın da yer aldığı birçok kuruluşta endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması uzmanlığına dayalı danışmanlık hizmetleri vermiştir. Çalışmaları arasında, yeni kurulan şirketler dahil olmak üzere yapılandırma, süreç iyileştirme, insan kaynakları sistemlerinin geliştirilmesi, kurumsallaşma, yönetim bilgi sistemleri, proje yönetimi, maliyet kontrol, dağıtım kanalları ve satış sonrası hizmet örgütlenmeleri, modelleme ve simulasyon projeleri yer almaktadır. Bu konularda tasarım-uygulama ve eğitimi içeren geniş bir deneyime sahiptir.

Çeşitli e-öğrenme projelerinde aktif rol almıştır. KMI tarafından uygulanan MBA programları çerçevesinde, seminerler, vaka çalışmalarına dayalı uygulamalar ve proje çalışmaları gibi konularda eğitmen olarak destek vermektedir.


  <<<  Alper ELİÇİN
Clemson Üniversitesi, İşletme M.Sc.
Sussex Üniversitesi, Yöneylem Araştırması, M.Sc
Boğaziçi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, B.Sc

Alper ELİÇİNİş hayatına ENKA’da başlayan Alper Eliçin, havayolu yönetimi, alışveriş merkezi yönetimi, gayrimenkul yönetimi, turizm yatırımları konularında geniş bir deneyime sahiptir. Çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilen Eliçin, Dünya Bankası'na değişik projelerde danışmanlık yapmış, Çukurova Metropolitan Bölgesi Kentsel Gelişim Projesi'nde ise proje direktör yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Gayrimenkul geliştirme projelerindeki deneyimini zaman içerisinde turizm yatırımlarına yönlendirmiştir. İş yaşamına 1990 yılından itibaren Pegasus Havayolları'na ortak olarak devam etmiş bu şirkette genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Ayrıca İstanbul Havayolları'nda da genel müdür yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Havayolu yönetimi, yeniden yapılandırılması, şirket birleştirme, ayırma ve satın almaları ve gayrimenkul yönetimi konuları uzmanlık alanları içerisindedir.Merkezi Paris'te olan Milletlerarası Ticaret Odası havacılık Komitesi'nde Türkiye'yi temsil etmekte olup, Türkiye Havacılık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştur. Dağ tırmanışları ve doğa yürüyüşlerine ilgi duymakta olup Ağrı tırmandığı dağlar arasındadır.

  <<<  Berçin GÜN
İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği, B.Sc.

Berçin GÜNBerçin Gün, Genoto Otomotiv A.Ş.'de talaşlı imalat atölye şefi; Lombardini, Anadolu Endüstri Holding'de Endüstri Mühendisliği Departman Şefi; Lucas Elektrik A.Ş.'de Üretim Planlama, Kontrol ve Teknik Bölüm Müdürü; Alarko Şirketler Topluluğu'nda Sistem Organizasyon Grup Müdürü olarak çalışmıştır. 1998 yılından beri Kavrakoğlu Danışmanlık'ta yönetim danışmanı olarak görev yapan Berçin Gün, çeşitli sektörlerde organizasyon ve yeniden yapılandırma çalışmaları, toplam kalite, ISO 9000 kalite güvence sistemi oluşturma, yönetim raporlama ve bilgi sistemlerinin tasarlanması ve geliştirilmesi, kurumsal kimlik çalışmaları, proje yönetimi, bayilik ve satış sonrası hizmet yapılanmaları, eğitim, planlama gibi çeşitli alanlarda tasarım ve uygulamayı içeren geniş bir deneyime sahiptir. Berçin Gün'ün KalDer EFQM Mükemmellik Modeli konusunda uzmanlığı ve Ulusal Kalite Ödülü için Yetkili Değerlendirici ünvanı bulunmaktadır.

  <<<  Dündar AYTAR
Kansas State University, Endüstri Mühendisliği Bölümü,M.Sc.
Robert College Mühendis Mektebi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, B.Sc

Dündar AYTARDündar Aytar, Türk sanayini ve Türk ekonomisini yakından tanıyan bir kalkınma ve yatırım bankacısıdır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankasında proje geliştirme ve proje değerlendirme mühendisi ve Tekstil Danışmanlık Bölümü müdür muavinligi görevlerinde bulundu. Danışmanlık Hizmetleri bölümünü kurdu ve yönetti. Türk Tekstil Sektörü Araştırması, Özelleştirme Master Planı ve Çitosan Özelleştirme çalışmalarına iştirak etti. Türk Ekonomi Bankasında danışmanlıktan sorumlu genel müdür muavini olarak görev yaptı. Petkim Özelleştirme Projesinde çalıştı. Tekfen Bank'ta pazarlamadan ve danışmanlıktan sorumlu genel müdür muavini olarak görev yaptıktan sonra TSKB'na geri dönüp özelleştirme işlerinden sorumlu genel müdür müşavirligi görevlerinde bulundu. Yönetim Danışmanları Derneğinin başkanlık görevini üstlendi. Çalışmaları 13 KİT'in değerlendirilmesi, son 7 çimento fabrikalarının özelleştirilmesi, Tunus Çimento Sanayinin özelleştirilmesi danışmanlığı ve Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın özelleştirme sonrası yeniden yapılandırılmasını kapsar. Dündar Aytar'ın "Özellestirmenin Hikayesi" ve "Danışmanlık Nedir? Ne Degildir?" adlı iki kitabı bulunmaktadır.

  <<<  Bora GÖNENÇ
İstanbul Üniversitesi, İşletme Enstitüsü, MBA
Robert College, İ.Ticari İlimler Akademisi - İşletme, BA

Bora Gönenç'in yönetici olarak iş deneyimi cam ve kimyasal sanayiinde pazarlama ve marka müdürlüğünden cam ve textil sektöründe en büyük üretici şirketlerde genel müdürlüğe ve Çevko Genel Sekreterliğine uzanmaktadır. Kendisi halen KMI'da danışmanlık çalışmaları yanısıra Bilgi Üniversitesinde Marka Yönetimi(Branding), Kurum İletişimi, Strateji Geliştirme ve Yeni Ürün Geliştirme Yönetimi konularında eğitim vermektedir. Uzmanlık alanları İş Stratejileri ve Kurum Kültürü ile Uyumlu İletişim Stratejileri; Pazarlama İletişimi Stratejileri, Reklam Stratejileri; Kurum İletişimi Stratejisi konularıdır.

  <<<  Aydın SEZER
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, B.Sc
American University in Cairo, AUC, İş İdaresi Sertifikası

Aydın SEZER

Başbakanlık Dış Ticaret Müşteşarlığı'nın çeşitli birimlerinde 18 yıl çalıştı ve Kahire ile Moskova Büyükelçiliklerimizde Ticaret Müşavirliği görevinde bulundu. 1992 yılında Cenevre'de GATT eğitim programını tamamlayarak 'Dış Ticaret Diploması' aldı. Temel ihtisas alanı dışa açılma stratejileri olan Sezer, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri ve özellikle Rusya Federasyonu ekonomisi ve dış ticareti üzerine yoğun bilgi birikimine sahiptir. Rusya Federasyonu'nda yatırım olanakları konusunda birçok firmamıza danışmanlık hizmeti vermiştir. 'Dış Ticarette Durum' ve 'Perspektif' dergileri ile 'Referans' gazetesinde dış ticaret ve Rusya Federasyonu ekonomisi üzerine düzenli olarak yazmaktadır. Savuma sektöründeki (SSM-MKE) çeşitli projelerde KMI ekibinde görev almıştır.

2007 - 2008 yıllarında Bakü'de faaliyet gösteren bir Azerbaycan firmasında yatırımlardan sorumlu proje koordinatörü olarak çalışmıştır.