İnovasyonun yaygınlaştırılması amacıyla Essex Üniversitesi öncülüğünde 2007 yılında başlatılan bir AB projesi çerçevesinde KMI Türkiye'de inovasyon laboratuarlarının kurulması misyonunu proje ortağı olarak üstlenmiş bulunmaktadır.