KMI'nın Executive MBA (EMBA) programı günümüzün dinamik ve rekabetçi ortamında yöneticilerin ve profesyonellerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Yenilikçi, "Bütünleşik Öğrenim Modeli" (BÖM) konuyla ilgili, kapsamlı fakat öz bir eğitim modeli sunmaktadır. Internet teknolojileri sayesinde öğrenim, zaman ve mekan kısıtlarından arındırılarak, son derece esnek bir yapı kazanmıştır.

Bu model, EFMD Cel akreditasyonu çerçevesinde inovatif bir yaklaşım olarak tanımlanmıştır. 2007 yılında akredite olan program, uluslararası geçerliliğe sahiptir.

Kavrakoğlu Management Institute (KMI) EMBA programı üç temele dayanır:

  • İş yönetimi ve ekonomi konularında araştırma
  • Danışmanlık yoluyla kazanılmış geniş iş tecrübesi
  • İş modelleri ve yöneticilik uygulamalarını geliştirmek üzere yaratılmış teknikler

MBA programlarına bakış ve MBA derecelerinin ekonomideki yeri konusunda değişik görüşler mevcuttur. Mayıs 2007’de The Economist Dergisinde çıkan yazıda belirtildiği gibi artık MBA programlarının uygulama yönü ön plana çıkmaktadır. KMI EMBA programının bu üç temeli de bu yeni akıma paralellik göstermektedir.

Ders içerikleri tecrübeli yönetim danışmanları olan KMI kadrosu tarafından yaratılmıştır. Dersler çoğunlukla örnek vakaların incelenmesine dayanır ve konuları özlü, geçerli ve pratik bir formatla sunar. Programın etkileşimli yapısı katılımcıları sadece yeni bilgiler edinmeye değil, ayrıca yenilikçi iş çözümleri yaratmaya da teşvik eder.

EMBA'nın hedef grubu vizyonlarını genişletmek, yöneticilik yetkinliklerini bir sonraki aşamaya taşımak ve genel performanslarını iyileştirmek isteyen şirketlerin yöneticileridir.

Kurumsal programın yapısı, bir yandan çekirdek programın bütünlüğüne bağlı kalırken diğer yandan kurumun özel ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmaktadır.

Daha detaylı bilgi için aşağıdakileri tıklayınız: