Akreditasyon  
EMBA  
EFMD CEL
Neden akredite EMBA ?
Yararı
Farkı
Eğitmenlerimiz
Kimler katılmalı?
EMBA- İşletme Yönetimi sınıfına kaydolmak için  
EMBA- Akredite Sertifika almak için  


<<  Akreditasyon
Bir okulun / üniversitenin ya da bir kurumun öğrenim programlarının ve kredilerin, hizmet, ürün ve imkânlarının normal standartlara uyduğunun, kalite ve yeterliğinin bağımsız, yetkili kurumlarca onaylanmasıdır.
Akreditasyon kabul yazımızı okumak için  >>

<<  EMBA (Executive Master of Business Administration)
Ülke kalkınması; şirketler, kurum ve kuruluşların yaratacağı katma değerle gerçekleşecektir. Şirket, kurum ve kuruluşları yönetenlerin, yöneticileri adaylarının ve çalışanların iş dünyasının hızla değişen koşullarına ve rekabet ortamına hazır olmaları kaçınılmazdır. Çünkü topyekûn performans artışı bireylerin performanslarının artışı ile sağlanabilmektedir.
İşletmelerin performans artışı ve kâr etmeleri; üretim, maliyet, kalite, hız, esneklik, farklılık ve rekabet faktörlerine, ulusal ve uluslar arası düzeyde bütünleşik yaklaşımla sağlanabilir. Bu açıdan bakıldığında KMI EMBA en somut araçtır.

<<  EFMD CEL (European Foundation for Management Development - teChnology Enhanced Learning)
Avrupa'da web ortamında uzaktan gerçekleştirilen yönetim eğitimleri alanında akreditasyon veren kâr amacı gütmeyen bağımsız bir vakıftır.
www.efmd.org

<<  Neden akredite EMBA ?
EMBA uluslararası veya yerel organizasyonlarda çalışmak, yeni bir iş kurmak, yönetim kademelerinde rol almak için bir fırsattır. Bugün yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda eğitim kurum ve kuruluşları EMBA eğitimleri vermektedir. Sunulan bu programların kalite ve yeterliğinin yetkili ve bağımsız kurumlarca onaylanması güvenilirliğinin göstergesidir.

Bilindiği gibi Executive MBA bir üniversite derecesi değildir. Buna rağmen 2010 yılında Bologna sürecinin işlerlik kazanması halinde, programın akredite olmuş olması nedeniyle, üst lisans yapmak isteyen bireylerin kredilerini transfer etme olasılıkları ortaya çıkmış olacaktır.
Daha önce KMI'ın MBA programlarına katılanlar ise eksik kredilerini tamamlayıp akredite programdan mezun olabilirler.

<<  Yararı  
EMBA programını tamamlayanlar, uluslararası geçerliliği olan akredite sertifikayı almaya hak kazanır.
Bu program:

 • Vizyonu genişletir.  Bütünleştirici bakış açısı ve bütünü görebilme alışkanlığı kazandırır. Katılımcının sadece kendi işini değil diğer departmanları ve diğer iş alanlarını da anlayabilmesini sağlar.
 • İşletme yönetimine her açıdan bakış olanağı verir.
 • Profesyonel iş yaşamına yakınlaştırır. (proje ve düzenli gerçek vaka çalışmaları ile)
 • Küresel anlamda işbirliği yapmanın ve iletişimin yollarını gösterir.
 • İş başvurularının güçlü bir desteğidir.

 • Yüksek lisans yaparken
  Bu sertifika, yurtdışında çeşitli üniversitelerde; Akredite KMI programlarında kazanılan kredilerin, yeni alınacak eğitimlerden düşülmesine olanak sağlar. Bu sayede eğitiminin bir kısmını Türkiye'de gerçekleştiren katılımcı yurtdışına gittiğinde daha kısa bir sürede yüksek lisansını tamamlayabilir.
 • MBA Club
  EMBA programına devam ederken çeşitli sektörlerden ve farklı yönetim kademelerinden katılımcılarla bir araya gelme yeni bir sosyal grubun üyesi olma olanağını sağlar. Kurulacak bağlantılar fikir ve deneyimlerin paylaşımından öte iş hayatındaki ilişkilere de temel oluşturur.
<<  Farkı
KMI EMBA programı web üzerinden alınacak dersler, forumlar, yüzyüze seminerler ve çalıştaylar, projeler ve okuma materyallerinden oluşmaktadır.

 • Esneklik
  Katılımcılar EMBA için ayıracakları zamanı kendileri planlayabilir ve diledikleri yerden katılabilirler.
  Yüzyüze gerçekleştirilen seminer, çalıştay gibi faaliyetler ise her yıl konu bazında programlanarak ilan edildiğinden katılımcılar programlarını esnek olarak kendileri yapılandırabilirler.
 • Kurgusu
  Program çalışma hayatının içinde olan kişilere profesyonel yaşamlarını kesintiye uğratmaksızın farklı bir eğitim metodu sunar. Alışılmış akademik yapılardan ayıran yönü web üzerinde tüm çoklu ortam öğrenme objelerini kullanmasıdır. Diğer taraftan yüzyüze ortamlarda katılımcıların / kurumların problemleri ele alınarak birlikte çözüm üretilmesidir.
 • İçerik
  Program iş dünyasının gerçek ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmıştır. 30 yılı aşkın bir süredir devam eden yönetim danışmanlığı ve yönetici eğitimleri, birikimlerimizin aktarımı ile oluşturulmuştur. Web üzerinden sunduğumuz dersler, çeşitli sektörlere, uluslar arası ve ulusal şirketlerin örneklerine dayandırılarak hazırlanmıştır. Tüm derslerde etkileşim esastır. Derslerin pedagojisi; öğrenmeyi, akılda kalmayı sağlayacak şekilde kurgulanmış ve uygulama ile bütünleştirilmiştir. 
 • Yabancı dil
  İş dünyasının dili hızla İngilizceye dönüşmektedir. Tüm EMBA derslerimizin İngilizce alınması da mümkündür.
<<  Eğitmenlerimiz
Yurtiçinde ve yurtdışında tanınan akademisyenler ve çeşitli sektörlerde üst düzey yöneticilik yapmış kişilerden oluşan nitelikli öğretim kadrosu ile zengin bir yapıya sahiptir.

<<  Kimler katılmalı?
Bireysel açıdan; iş dünyasında rol alacak, kendi dizayn ettiği kariyerinde yöneticilik olan herkes KMI EMBA programlarına katılmalıdır.
Tüm yönetici ve yönetici adayları için olmazsa olmaz bir nitelik taşır.
Kurumsal açıdan; aynı ortak dilin konuşulmasını sağlamak, stratejileri sahiplendirmek adına kurumun her kademedeki yöneticileri ve yönetici adayları katılmalıdır.