Rekabetin Aşılması 

Sıçrama Stratejilerinin Oluşturulması

Türkiye'nin önde gelen bir Telekomünikasyon şirketine, ciro ve müşteri sayısının 5 katına çıkarılması yoluyla artan rekabetin aşılması ve liderliğin korunması amacıyla sıçrama stratejileri geliştirilmesi ve projelerin hayata geçirilmesi için gereken destek ve eğitimin verilmesi.

Dağıtım Kanalları Yeniden Yapılandırılması

Perakende Sektöründeki bir şirketin pazar payının artırılması için dağıtım kanallarının yeniden yapılandırılması.

Ürün Gamının Yenilenmesi

Bir bilgi teknolojisi şirketine ürün gamı ve yapılanma yoluyla aşılma stratejilerinin oluşturulması.

İşbirliklerinin Oluşturulması

Bir bilgi teknolojisi şirketi için rekabetle başa çıkma yerine rekabeti ortadan kaldıracak işbirliklerinin geliştirilmesi.

Farklılaşma Stratejileri

Bilgi Teknolojileri sektöründeki bir hizmet şirketine rekabeti ortadan kaldırmak için ürün gamının geliştirilmesi, hizmetlerde farklılıklar yaratılması.


Prodüktivite ve Karlılık 

Satış ve Pazarlamada Yeniden yapılandırma

İmalat Sanayindeki bir kurumun yüksek giderlerinin düşürülmesi, stokların azaltılması ve pazara daha hızlı reaksiyon verilmesi amacıyla bölge müdürlükleri ve şubelerin yeniden yapılandırılması ve çalışma yöntemlerinin bilgi teknolojileriyle entegre edilerek değiştirilmesi.

Motivasyon sağlama

İmalat sanayindeki bir kurumun karlılık sorununun altında yatan sorunların kökenindeki motivasyonsuzluğun giderilmesi; personel sirkülasyonu durdurma ile verimlilik artışı sağlanması.

Performans Yönetim Sistemi

Bilgi Teknolojileri sektöründeki bir hizmet kurumunun Performans Yönetim Sistemine geçişinin sağlanması.

Bürokrasinin azaltılması

İmalat Sanayide, Bürokrasiyi azaltma yoluyla kalite, verimlilik ve motivasyonun artırılması.

İnsan Kaynakları Politikası

İnşaat Sektöründeki bir hizmet kurumunun prodüktivite artışı için insan kaynakları politikasının değiştirilmesi; insan gücü kalitesinin yükseltilmesi yoluyla daha üretken bir yapıya kavuşturulması.


Kurumsal Yapılanma

Proje Yönetim teknikleri

Telekomünikasyon sektörünün önde gelen bir kurumu için rakiplerle arayı açacak sıçrama hamlelerinin geliştirilmesi; bunların sonuçlandırılmasında proje yönetim tekniklerinin kullandırılması; bu tarzın şirket kültürüne yerleştirilmesi.

Yönetim anlayışının gelişimi

Bilgi Teknolojileri sektöründe imalat ve hizmet şirketinde, çalışanların yaratıcılığından yararlanacak yönetim anlayışının yerleştirilmesi.

Yönetimin yalınlaştırılması

İnşaat ve taahhüt alanındaki bir kuruluşta organizasyonun hantallıktan kurtarılması için yalın yönetime geçilmesi.

Toplam Kalite Uygulaması

Hizmet sektöründeki bir şirket için toplam kalitenin şirket kültürü haline dönüştürülmesi.

Kalite Güvence Sisteminin oluşturulması

Telekomünikasyon sektöründeki bir şirket için ISO 9000 kalite güvence sistemlerinin oturtulması ve sertifikasyona hazır hale getirilmesi.


Organizasyonel yapılanma

Holding ve alt kurumların organizasyonun yapılandırılması

İmalat ağırlıklı bir holding için, stratejik yönetim etkinliğinin ve rekabet üstünlüğünün sağlanması için holding ve bağlı şirketlerdeki organizasyonun yeniden yapılandırılması.

Satış sonrası hizmetlerin yapılandırılması

Bilgi Teknolojileri alanında çalışan bir şirketin, satış sonrası hizmetlerinin yeniden yapılandırılması yoluyla verimlilik artışı sağlanması.

Ademi merkezi yapıya geçilmesi

Bir taahhüt şirketi için merkezi yapının yarattığı ataletten kurtulmak için ademi merkezi bir yapıya geçişin sağlanması.

Satış Ağının yeniden yapılandırılması

Satış ve pazarlama şirketi için, şube teşkilatının ortadan kaldırılması yoluyla daha etkin bir satış ağı oluşturulması.

Yönetimin yeniden yapılandırılması

Hizmet sektöründeki bir şirketin üretimdeki kalitesizlik, maliyet ve hız düşüklüğü sorunlarının çözümü için bütünsel yönetim anlayışına uygun yeni bir yapılanmaya geçiş.

Outsourcing'e geçişin sağlanması

Bilgi teknolojisi sektöründe çalışan bir şirket için, "Outsourcing" yoluyla daha esnek ve etkin yapı oluşturulması.


Ürün ve Hizmet Kalitesi 

Ürün geliştirme sürecinin yeniden yapılandırılması

Üretim ve Pazarlama sektöründeki bir şirket için, ürün geliştirme sürecinin yeniden tasarlanması yoluyla pazara daha hızlı ve rekabetçi ürünler çıkarılması, üretimdeki kalite sorunlarına meydan vermeyecek bir sisteme geçilmesi.

Örgütlenme modelinin geliştirilmesi

Üretim yapan bir şirketin kalite sorunlarıyla başa çıkmak için örgütlenme modelinin değiştirilmesi; bütünsel sorumluluğa dayalı organizasyon modelinin oturtulması.

Organizasyon yapısının geliştirilmesi

Üretim yapan bir şirketin kalite ve maliyet avantajı sağlamak üzere organizasyon yapısının değiştirilmesi.

İş Süreçlerinin yeniden yapılandırılması

Hizmet sektöründeki bir şirketin müşteri şikayetlerinin üstesinden gelmek yerine şikayetlerin önüne geçilecek iş süreçlerinin yeniden yapılandırılması.


Kamu Projeleri

 • Erdemir için yönetim fonksiyonlarının yapılandırılması
 • Bilişimle kalkınma
Türkiye'nin bilgisayar ve telekomünikasyon teknolojilerini kullanarak bilişim alanında dev bir sektör yaratması amaçlanmıştı. 2003 yılında TÜBİSAD (Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği) tarafından desteklenen proje kamuoyuna maledildi

 • Kalite Hareketi
Amaç, küreselleşen ortamda Türkiye'nin uluslararası rekabette gücünü artırmaktı. 1990 yılında kuruluşunda öncülüğünü yaptığımız Kalder (Kalite Derneği) ile ülke çapında yayıldı.

 • Sümerbank, Erdemir ve Petkim'de Toplam Kalite Yönetimi çalışmaları
 • TÜPRAŞ Üretim Planlama Modeli ve Otomasyon Projesi
 • Toplu Konut Projesi
Konut, yapı, inşaat, finans ve hukuk alanlarında uzman 200'den fazla kişinin katkılarıyla ekonomiyi canlandırmak amacıyla yapılan bir projedir. Bu proje ile 45 milyar dolar katma değer elde edilmiştir.

 • Türkiye için Ekonomi Politikaları
Berkeley Supercomputer üzerinde yapılan, geçmişi temsil ettiği kadar geleceğe de ışık tutan etkileşimli dinamik simülasyon modelidir.

 • MKEK için ağir sanayi yatirimlarinin değerlendirilmesi
 • IETT için şehir içi ulaşim planlama, projesi ve uygulama ve elektrik dağıtım optimizasyonu
 • DPT için Genel Enerji Planlaması, Enerji Sektörü Analizi ve Ulaşım Sektörü Analizi
 • TEK için Enerji santralleri yatırım ve üretim modeli
 • Türkiye Enerji Modeli
Türkiye'nin ilk ve hala en kapsamlı enerji planlama modeli olan BÜTEM (Boğaziçi Üniversitesi Türkiye Enerji Modeli) geliştirilmiştir. 1977 yılında Dünya Enerji Kongresi'ne Türkiye'nin resmi raporu olarak sunuldu.