360° Check-up

Her açıdan bütünsel bir analizi içeren bir çalışmadır. Kuruluşta neyin derinlemesine incelenmesi gerektiği konusunda karar verilmesini kolaylaştırır. Bu da bize kısa sürede esas sorunları ele alabilme ve çözüme kavuşturma imkanı sağlamaktadır.

Bu check-up modeli:

. 'Şirket teorisini' değiştirmenin bir aracıdır,
. Sorunlara bütünsel ve gereken noktada derinlemesine bakabilmeyi sağlar,
. Kurum için yeni fırsatların ortaya çıkarılmasına olanak verir.
3-G Bilgi Sistemi

Şirketlerin performansları genelde mali tablolara bakılarak değerlendirilir. Bilançolar ve gelir tabloları en fazla başvurulan bilgi kaynaklarıdır. Ama bu bilgiler geçmişe aittir. Bunlara bakarak strateji geliştirmek ve şirket yönetmek, dikiz aynasına bakarak araba sürmeye benzer. İhtiyaç, 'üçüncü G'dir, yani geleceğin bilgileri. Bu bilgiler de geleceğe dönük etkinliklerle AR-GE, ÜR-GE, kalite, eğitim, marka yatırımı ile ilgilidir.

Geçmiş - Günümüz - Gelecek birlikte değerlendirilmelidir.

'Papatya Falı' Modeli

Outsourcing (dış kaynak kullanımı) giderek yaygınlaşıyor. Günün birinde her şirket sadece asli işini yaparak, tüm hizmetleri dışardan alacak. Ama bunun sırası ve yapılış şekli hayati önem taşıyor. Yaprakları hangi sırada ve nasıl koparmalı; dış dünya ile ilişkiler nasıl yönetilmeli;

kazan-kazan teorisi nasıl uygulanmalı?

Hız için 'Z Teorisi'

Pek çok kişi farkında değil belki, ama hız şirketlere çok büyük bir rekabet üstünlüğü sağlar. Yeni ürün geliştirme, hızlı teslimat, pazara giriş hızı, şirket içi işlemler. Bunları daha çabuk başaran, rakibini geride bırakır.

Geliştirdiğimiz 'Z teorisi' ile hızı çok arttırmak mümkündür.


Negatif Sinerji Analizi

Büyüklük -hiç şüphesiz- her şirketin arzuladığı bir şeydir. Ama büyük şirketlerin çoğu zor durumda; acaba sebep nedir? Bir şirket büyürken, üç şey olur:

  • Departman sayısı artar.
  • Departmanlar kalabalıklaşır.
  • Yönetimde hiyerarşi artar.
Bunların birleşimi negatif sinerji kaynağıdır. Negatif sinerji, uçağın kanadında sinsice ilerleyen çatlak gibidir; uzun süre kendini belli etmez, günün birinde etkisi yaşamsal ölçekte ortaya çıkar.

Sinerjik Yönetim

Her CEO kendisine şu soruyu sormalı: Acaba kullanılmayan hangi sinerjilerden yararlanmalıyım? Aslında çalışanların potansiyelinin pek azı kullanılıyor; hatta kimi yetkinlikler zaman içinde yok oluyor, unutuluyor. Sosyal sistemlerde 2+2 hiçbir zaman 4 etmez; bazen 6,8 ya da 10 eder; bazen de 3, 2 ya da 1!

Bilgi Kaldıraçlama

En önemli rekabet üstünlüğü yaratıcılıktır. Sıfırdan bir şey yaratmak son derece güç, hatta imkansızdır. Ama var olan buluşlara / özelliklere yenilerini ilave etmek, ya da onları farklı alanlara taşımak, uygulamak çok daha kolaydır. 'Bilgi Kaldıraçlama' ise, sistematik şekilde yenilik yaratmanın yolu; yani var olan bilgilerden yararlanarak, ürün, proses, teknoloji ya da iş modelinde bir yeni tasarım gerçekleştirmektir.

Aykırı Stratejiler

Şirketlerin çoğu başkaları tarafından geliştirilmiş başarılı stratejileri izlemeyi tercih eder. Ama bu kolaycı ve kopyacı yaklaşım aslında onları vasat performans düzeylerine mahkum eder. Yoğun rekabette bile olağanüstü başarı sağlayabilen şirketlerin stratejileri nelerdir?

'Bilgi-Yoğun' ürün ve hizmetler

Ürünlerin bilgi içeriği arttıkça, değeri artar örneğin ipliğin kilosu 1 USD ise, otomobilin 10 USD, bilgisayarın100 USD, uçağın kilosu ise 1000 USD değerindedir.
Çünkü yüksek katmadeğer, ancak bilgi katarak sağlanır. Yüksek kârlılık ise bilgili şekilde iş modeli tasarlayarak gerçekleşir.