İKProf. Kavrakoğlu Robert Kolej Mühendis Mektebi'nden mezun oldu. Doktorasını Londra Üniversitesi'nden aldıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ve Rektör Yardımcılığı yaptı.

1973 ve 1974 yıllarında Stanford Üniversitesinde, Makina Mühendisiliği bölümünde Konuk Profesör olarak çalıştı. 1981-82 yıllarında ABD'ye dönerek Berkeley Üniversitesi'nde Profesör olarak Endüstri Mühendisliği ve Makina Mühendisliği bölümlerinde çalıştı ve Berkeley Laboratuvarlarındaki süperbilgisayarı kullanarak ekonomi politikaları konusunda araştırmalarını sürdürdü.

Prof. Kavrakoğlu'nun araştırmaları makina mühendisliği (termodinamik, akustik ve akışkanlar mekaniği); yöneylem araştırması (matematik modelleme, karar destek sistemleri); ekonomi (makroekonomik simülasyonlar, ekonometri); ve işletme (strateji ve finans) alanlarını kapsamaktadır. 22 kitabı, çoğu uluslararası olan 130'u aşkın bilimsel yayını ve başmakaleleri (Lead Article/Invited Paper) bulunmaktadır.

Türkiye Kalite Derneğinin kurucu üyesi olup ellinin üzerinde şirkette Toplam Kalite uygulaması başlatmıştır. Pek çok ulusal projenin direktörlüğünü yapmış olan Prof. Kavrakoğlu Türkiye'nin ilk Genel Enerji Modeli Projesi'ni hazırlamıştır. Kavrakoğlu ve ekibince geliştirilen Toplu Konut Projesi ile 45 milyar dolar katma değer elde edilmiştir.

Son yıllarda geliştirdiği Bilişimle Kalkınma Projesi, Türkiye'nin bilgisayar ve telekomünikasyon teknolojilerini kullanarak bilişim alanında dev bir sektör yaratmasını amaçlamaktadır. 2003 yılında TÜBİSAD (Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği) tarafından desteklenen proje kamuoyuna maledildi.

Kurmuş olduğu Kavrakoğlu Management Institute bünyesinde Prof. Kavrakoğlu bugüne kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 200'den fazla firmaya danışmanlık hizmeti sunmuştur. 2000 yılında kurmuş olduğu eğitim programı The MBA Club ile 5000'in üzerinde katılımcıya yönetici geliştirme eğitimi verilmiştir.

Prof. Kavrakoğlu ABD'de Fulbright Senior Fellow, Franz Edelman Yönetim Bilimi Ödülü; İngiltere'de Visiting Scientist; İtalya'da C.I.S.M. Fellow; NATO-ASI Direktörü ve Dünya Enerji Kongresi Önemli Katlı Madalyası ödüllerini almıştır.


Buluş ve Katkılar :

Ekonomi

 • Etkileşimli Simülasyon Modeli
Simültane çözüme dayalı ekonometrik denklemlerin grafik arayüz irtibatlı etkileşimli simülasyon model ile çözülerek makroekonomik politikaların sınanması.

 • Ekonomik planlamada yapay zeka
Dinamik talep projeksiyonunu, yapay zeka, kaynak tahsisini ise doğrusal programlama ile optimize eden bir model.

 • Türkiye Enerji Modeli
Tüm talep noktalarını, olası bütün enerji kaynaklarını ve dönüşüm tesislerini bir bütün olarak optimize eden Türkiye'nin ilk ve tek planlama modeli.

 • Toplu Konut Projesi
T.C. Hükümeti tarafından talep edilen ve İstanbul Sanayi Odası'nca desteklenen bu ekonomik kalkınma projesi ile 1.8 milyon konut ve altyapı tesisler yapılarak 8 yılda 45 milyar dolar katma değer yaratıldı.

 • Dünya Petrol Piyasası

Ekonometrik metotlar ile belirlenen Gecikmeli fiyat esnekliğine bağlı talep ve arz fonksiyonlarının birlikte çözülerek petrol piyasasının denge konumunu hesaplayan model.

 

İKÖzgün Yöntemler

 • 360°Company Check-Up
Bir şirketin karşılaşacağı sorunlara bütünsel ve gereken noktada derinlemesine bakabilmeyi sağlayan bir modeldir.

 • sWot Analyizi
Klasik SWOT analizini geliştirerek şirketin karşılaşacağı fırsatlara odaklanmasını sağlayan bir sistem.

 • 3-G Bilgi Sistemi
Yöneylem araştırması teknikleriyle şirketlerin gelecek performanslarını yönlendirmeye yarayan bir model.

 • Sinerjik Yönetim
Hangi projelerin birlikte sinerji yarattıklarını tanımlayarak şirket performanslarında ciddi sıçramalar yaparak daha etkin yönetim gerçekleştirilebilir.

 • Cehalet Primi
Alıcının yeni teknoloji ve bilgi için fazladan ödediği meblağ doğrudan doğruya sözkonusu teknoloji veya bilgiye ne kadar uzak olduğuyla orantılıdır.

 • Algılanan Karmaşıklık Teorisi
Öğrenme teorisi için yeni bir kavram geliştirmiştir: öğrenme seviyeleri arttıkça, konunun derinliğine vakıf oldukça, bilgi geliştikçe konu daha karmaşıklaşır, bilinmesi ve düşünülmesi gerekenler hızla artar.

 • Hız için 'Z' Teorisi
Geliştirilen bu teoriye gore tüm süreçlere hız kazandırarak şirketlere rekabet üstünlüğü sağlanabilir.

 • Aykırı Stratejiler
Bugünün rekabet ortamında, şirketlerin öne geçebilmeleri için başarılı şirketler tarafından izlenen stratejilerin aynen kullanılması yerine 'Aykırı Stratejiler' kavramı geliştirilmiştir.

 • 'Bilgi-Yoğun' ürün ve hizmetler
Ürünlerin ve hizmetlerin bilgi içeriği yükseldikçe katma değerin artması üzerine kurulu akıllı işletme modeli.

 • 'Papatya Falı' Modeli
İş süreçlerinin başarılı bir şekilde outsourcing yöntemiyle daha etkin hale getirilmeleri için geliştirilen bir metodoloji.

 • Negatif Sinerji Analizi
Büyük şirketlerdeki hantallık kaynaklarının tespiti.Yöneylem Araştırması

 • Doğrusal programlamada fiyat esnekliği
Arz-talep dengeleme modelinde, fiyat esnekliğini de içeren talep fonksiyonunun yer alması.

 • Karmaşık tamsayı optimizasyon modeli
Büyük ölçekli (5000 değişken) karmaşık tamsayı zaman boyutlu doğrusal olmayan matematik, model ve çözüm.

 • Çok amaçlı karar modeli
Çok amaçlı kararlarda Paneto- optimaliteye dayalı matematik modelinin çözüm algoritması.

 • Yapay zeka
Zaman içinde değişim gösteren kompleks dinamik sistemlerin simülasyon - optimizasyon bileşiminin bir modelle yönlendirilmesi.

 • Oyun teorisi
Dünya petrol piyasasının oyun teorisine dayalı bir modelle çözümlenerek fiyat öngörüleri.

 • Bilgi Kaldıraçlama
Yeni iş ve teknolojik tasarımların gerçekleştirilmesini amaçlayan, yöneylem araştırması için post-modern bir yaklaşım.Mühendislik ve Fizik

 • Türbülansta dipol gürültü
Türbin kanatçıklarının yarattığı türbülanslı akışta oluşan dipol karakterdeki gürültünün teorisi.

 • Enerjiden Yararlanma verimi
Termodinamiğin 1. ve 2 kurallarının birlikte ele alınarak formüle edilen, enerji dönüşümünde potansiyel verim kavramı.

 • Dünyanın en küçük mikrofonu
Türbülans ortamında basınç dalgalarının ölçebilen, 1.5 mm çapında ve 1.0 mm kalınlığında mikrofonun geliştirilmesi.

 • Dalga yayılımı
Silindir boru içinde hareket eden akışkan ortamında dalga yayılımının deneysel ölçümü. (Laboratuar, Prof. Kavrakoğlu tarafından Standford Üniversitesi'nde kurulmuştur).

 • Türbin optimizasyonu

Değişken kesit geometrisine dayalı türbin tasarımı optimizasyonu için matematik model.


İKKitaplar

Yönetim Kazandıran Yöntemler 2008. Prof. Dr. Ibrahim Kavrakoglu.

İnovasyon 2006. Prof. Dr. Ibrahim Kavrakoglu.

Bilgi Çağına Uyum Paketi, Prof. Dr. Ibrahim Kavrakoglu ve Dr. Melike Balkır, TUBISAD Yayınları, İstanbul, 2003.

Yeni Rekabet Stratejileri ve Türk Sanayisi, Prof. Dr. Ibrahim Kavrakoglu, Dr. Suleyman Gedik, Dr. Melike Balkır, TÜSİAD Raporu, İstanbul 2002.

Değişimin Liderleri İş Dünyasını 21. Yüzyıla Hazırlayan Liderlerin Bilinmeyen, Değişim ve Liderlik Deneyimleri, Mavi Kitaplar, 2001.

Sinerjik Yönetim, Kavrakoğlu Danışmanlık, 2000.

Making Business Decisions, Mavi Kitaplar, 1998.

ISO 9000 Deneyimi Türkiye, Belçika, İsrail, Kalder Yayınları, 1998.

Kalite Cep Kitabı, Kalder Yayınları, 1997.

Dengeli Gelişme İçin Ekonomi Politikaları, Kampüs A.Ş. yayınları, 1997.
Toplam Kalite Yönetimi, Kalder Yayınları, 1996.

ISO 9000 Deneyimi Türkiye Belçika İsrail, Prof. Dr.İbrahim Kavrakoglu ve Dr. Melike Balkır, KalDerYayınları, İstanbul 1996.  

Değişim ve Yaratıcılık , Kavrakoğlu Danışmanlık, 1992.

Decision Economics, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1992.

Management Science Practice, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1990.

Energy Systems Analysis, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1988.

A Macroeconomic Model for Interactive Simulations, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1987.

Systems Approach for the Turkish Housing Problem, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1987.

OPEC petrol fiyatları: bir oyun kuramı uygulaması, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1987.

Energy Models, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1987.

Energy Policy Modeling and Analysis, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1987.

OPEC Oil Pricing A Non-zero Sum Game, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1986.

OPEC's Strategies for 1986-1990, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1986.

Interactive Decision Support Systems for Enhancing Expert Judgment, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1986.

Sanayide Enerji Yönetimi ve Tasarrufu, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1983.

Konut Sorunu ve Çözüm Önerileri, İstanbul Sanayi Odası, 1983.

Mathematical Modeling of Energy Systems, Martinus Niehoff / Holland, 1981.

Ülke Ekonomisinde Enerji Sorunu ve Çözüm Yolları, İstanbul Sanayi Odası, 1981.

Enerji Sorunu, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1980.

Genel enerji içinde nükleer enerji, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1980.

Models for National Energy Policy Analysis and Planning, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1979.

Türkiye Enerji Modeli, Enerji Milli Komitesi, 1977.

Multi-objective Decisions in Power Systems Planning, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1970.Bilimsel Makaleler

Kavrakoğlu, İ., Massey, B.S., "A Miniature Pressure Transducer", Journal of Physics-E, Vol.43, 569-73, August 1966.

Kavrakoğlu, İ., Massey, B.S., "Sound Radiation from Vibrating Objects", Acustica, Vol.20 p. 232-240, September, 1968.

Kavrakoğlu, İ., "Conductive Rubber Pressure Transducers for Fluids Research", Amer. Inst.of Physics-Rev. Sci.Instrum, Vol. 41, p. 628-33, May, 1970.

Kavrakoğlu, İ., "Wake Characteristics of a Two-dimensional Asymmetric Aerofoil", AGARD Conf., Proc. Aerodynamics of Rotary Wings, VIII, p. 23-1, September, 1972.

Kavrakoğlu, İ., "Propagation of Higher Modes in a Circular Waveguide", Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, Mühendislik, Vol. 2, 1974.

Kavrakoğlu, İ., "Rational Criteria for Energy Utilization and Source Assessment", Energy Communications, VI, No:3, pp. 241-350, 1975.

Kavrakoğlu, İ., Bazı Boyutları ile Türkiye'nin Enerji Sorunu", Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, Ekonomi, C. 2, pp. 39-46, 1975.

Kavrakoğlu, İ., "A Systems Approach to Energy Conservation", Energy Communications, V.2, No.5, pp.521-528, 1976.

Kavrakoğlu, İ., "Enerji Modelleri", Enerji Dünyası, Cilt 3, 1978.

Kavrakoğlu, İ., "A Survey of Energy Models", Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, Mühendislik, 1978.

Kavrakoğlu, İ., "Türkiye'de Enerji Sektörünün Gelişmesi: 1960-1975", Bulgu, Cilt 3, March 1979.

Kavrakoğlu, İ., "Thermodynamics of Energy Conservation - An Availability Analysis", Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, Mühendislik, 1979.

Kavrakoğlu, İ., "Collective Self-Reliance in Energy", Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, Sosyal Bilimler, 1979.

Kavrakoğlu, İ., Görel, N., "A Goal-Programming Model for the National Fertilizer Industry", Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, Ekonomi, 1979.

Kavrakoğlu, İ., "Enerji Sektöründe Karar Analizi", Yöneylem Araştırması, Cilt 1, Sayı 1, 1980.

Kavrakoğlu, İ., "Decision Analysis in the Energy Sector", Applied Mathematical Modeling, Vol.4, No.6, December 1980.

Kavrakoğlu, İ., "Models for National Energy Policy Analysis and Planning", Automatica, Vol.16, No.3, 1980.

Kavrakoğlu, İ., "Elektrik Talebinin Ekonometrik Analizi", Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, Ekonomi, İstanbul, 1980.

Kavrakoğlu, İ., "Sosyo-Ekonomik Açıdan Elektrik Kesintilerinin Programlanması", Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, Sosyal Bilimler, İstanbul, 1980.

Kavrakoğlu, İ., "Operations Research and Energy-Problems of Modeling", Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, Mühendislik, İstanbul, 1980.
Kavrakoğlu, İ., "Nuclear Choices for Turkey", in: Modeling of Large Scale Energy Systems (Ed.W.Haefale). Pergamon, Oxford, 1980.

Kavrakoğlu, İ., "Enerji Gerçeği Açısından Toplu Ulaşımın Geleceği", Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, Mühendislik, 1980.

Kavrakoğlu, İ., "Operations Research and Energy: Problems of Modeling" European J. Operations Research, Vol.11, No.3, 1982.

Kavrakoğlu, İ., "Robust Decisions in Power System Investments", OMEGA, Vol.10, No.5, pp.471-482, 1982. 

Kavrakoğlu, İ., Kızıltan, G., "Multi-objective Strategies in Power Systems Planning", European Journal of Operational Research, V.12, pp. 159-170, 1983.

Kavrakoğlu, İ., "Modeling Energy-Economy Interactions", European Journal of Operational Research, V.13, pp.29-40, 1983.

Kavrakoğlu, İ., Gündoğdu, H., "A Dynamic Linear Programming Model for Steam and Electricity Supply Planning", Alternative Energy Sources, (Ed:N, Veziroğlu), Elsevier Publ.,Amsterdam, 1983.

Kavrakoğlu, İ., "Doğrusal Programlamada Fiyat Esnekliği", Yöneylem Araştırması Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, 1984.

Kavrakoğlu, İ., "Multi-objective Decisions in Power Systems Planning", in: MCDM: Past Decade and Future Trends (Ed: M.Zeleny), JAI Press. Conn., USA, 1984.

Kavrakoğlu, İ., "Kemerköy Santralı'na Başka Bir Açıdan Bakamaz mıyız?", Çevre Koruma, Sayı 22, Octaber 1984.

Kavrakoğlu, İ., "Enerji Sorununda Seçenekler Ve Stratejiler", Çevre Koruma, July 1985.

Kavrakoğlu, İ., "Enerji Politikalarında Boyutlar ve Türkiye'nin Seçenekleri", İktisat Dergisi, 16-21, s.245, March 1985.

Kavrakoğlu, İ., "Optimizing oil prices", Turkish Review Quarterly Digest, VI, No.5 pp 79-94, 1986.

Kavrakoğlu, İ., "Interactive DSS for enhancing expert judgment", Expert Judgment and Expert Systems (Ed.J.Mumpower), Springer Verlag, 1987.

Kavrakoğlu, İ., "Dünya Petrol Fiyatları". Durum, Cilt 1, sayı 1, Sayfa 7,9, 1987.

Kavrakoğlu, İ., "OPEC Petrol Fiyatları: Bir Oyun Kuramı Uygulaması", İktisat Dergisi, Mart 1987, sayı 268, s. 35-40, 1987.

Kavrakoğlu, İ., "Invited Review: Energy Models", European Journal of Operational Research, V.28, p.121-131, 1987.

Kavrakoğlu, İ., et al, "Systems Approach for the Turkish Housing Problem", Lead Article, Interfaces, Sept.-Oct, p.1-10, 1987.

Kavrakoğlu, İ., "Invited Review: Energy Policy", Mathematical Modeling, V9,9, 659-667, 1987.

Kavrakoğlu, İ., "21.Yüzyıla Doğru Sanayi Teknolojileri ve Bilgisayar tekli Tasarım/Üretim", Bilgisayar Destekli Tasarım/Üretim, C1, S.2, S 2-12, 1987.

Kavrakoğlu, İ., "OPEC Oil: At What Price?", OMEGA, V16, No.5 pp 439-446, 1989.

Kavrakoğlu, İ., Ekonomide Tehlikeli Tırmanış ve Çıkış Yolları" İktisat Dergisi, Sayı 290, S. 22-30, July, 1989.

Kavrakoğlu, I., "Knowledge Leveraging Post-Modern O.R.", OR-MS Today, May 2004.Yayınlanmış Konferanslar

Kavrakoğlu, İ., "A Mathematical Model for the Pressure Waveform Behind Circular Cylinders and Aerofoils", Proc.Jug. Conf. Rational and Appl. Mech., Vol. 11, p.167, June, 1972.

Kavrakoğlu, İ., "Flow Noise Spectra from Cylinders and Aerofoils", Proc. Noise-Conf., Washington D.C, October, 1973.

Kavrakoğlu, İ., "Rational Criteria for Assessing Energy Sources", Proceedings of CENTO Conference on the Economics of Nuclear Energy, Ankara, 6 June, 1974.

Kavrakoğlu, İ., "Relative Utility of Energy Sources, Proceedings of the XI. Mechanical Engineering Conference on Energy, Shiraz, March 1975.

Kavrakoğlu, İ., "A Model for Wake Unsteady Pressure", Proc. Appl. Mech. Conf. ASME, Hawaii, March 1975.

Kavrakoğlu, İ., "Wind Noise Spectra from Aerofoils", Proc. 2nd. U.S. Nat. Conf. Wing Engineering Research, Fort Collins, Colorado, 22-25 June, 1975.

Kavrakoğlu, İ., Ossa, H. Ve Yucaoğlu, E., "Enerji Planlaması için bir Model", II. Ulusal Yöneylem Araştırması Konferansı, Ankara, June 1976.

Kavrakoğlu, İ., "National Energy Planning for Alternative Strategies", Proceedings of the American Nuclear Society, V. 24, p.29, Washington, D.C, 1976.

Kavrakoğlu, İ., "A Model for Energy Conservation" Proceedings of the FAST-BIAS Conference on Automation and Utilization of Resources, Milano, 23-24 November,
1976.

Kavrakoğlu, İ., "Ulusal Enerji Modelleri", III. Ulusal Yöneylem Araştırması Konferansı, İzmir, 23-26 May, 1977.

Kavrakoğlu, İ., "Mathematical Models of the Energy Economy", First World Conference on Mathematics at the Service of Man. Barcelona, 11-16 July 1977.

Kavrakoğlu, İ., "A Model for National Energy Planning", IFAC Symp. On Environmental systems Planning, Design and Control, Kyoto, 1-5 August, 1977.

Kavrakoğlu, İ., "Modeling the National Energy System", International Conference on Applied General Systems Research, New York, 15-19 August 1977.

Kavrakoğlu, İ., "Observations on Future World Energy Problems", Epilogue of the X. World Energy Conference, İstanbul, September, 1977.

Kavrakoğlu, İ., "Genel Enerji Stratejisi Açısından Hava Kirliliği", Çevre Kirliliği Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Jan, 1978.

Kavrakoğlu, I., "Energy Systems Modeling - An Overview", Proc. On Energy and Community Dev., Athens, July, 1978.

Kavrakoğlu, İ., ve diğerleri, "Enerji Planlaması üzerine", Yöneylem Araştırması Ulusal Kongresi, İstanbul, 1978.

Kavrakoğlu, İ., Ulusoy, G., Or, I., "Kentiçi Ulaşım Problemine bir Yaklaşım", Yöneylem Araştırması Ulusal Kongresi, Eskişehir, 1979.

Kavrakoğlu, İ., "Birleşik Santral ile Sanayide Enerji Tasarrufu", Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Semineri, İstanbul, November, 1980.

Kavrakoğlu, İ., "A Methodology for Power Systems Planning", Applied Systems Research and Cybernetics (Ed. G.E. Lasker), Pergamon, Oxford, 1980.

Kavrakoğlu, İ., "Energy Modeling: Success and Failures", in: R. Kerwin (Ed.) Energy Education, Rhode Island, 1981.

Kavrakoğlu, İ., "Gündoğdu, H., "A Dynamic Linear Programming Model for Gas Supply Planning", Proc. Int. Conf. On Energy Conservation, Berlin, October, 1981.

Kavrakoğlu, İ., "Multi-criteria Decisions in Power Systems", Proc. Of American Association for the Advancement of Science, Wash. D.C, 1982.

Kavrakoğlu, İ., Özırmak, N., "A Bi-criterion, Adaptive Control Model of Power System Expansion Decisions", VIII. Ulusal Yöneylem Araştırması Kongresi ODTÜ, Ankara, 1983.

Kavrakoğlu, İ., "A macroeconomic model for interactive simulations", IFAC Conference on dynamic of national economic, Budapest, 10-15 June, 1986.

Kavrakoğlu, İ., "Verimlilik ve Otomasyon", Verimliliği arttırmada insan gücü planlaması ve bilgisayar kullanımı semineri, ORHIM, İstanbul, 16-19 May 1986.

Kavrakoğlu, İ., "Sinerjik Yönetimi Yöneylem Araştırmasından Esinlenmeler", XII. Ulusal Yöneylem Araştırması Kongresi, Ankara, June 1989.Araştırma Raporları

Kavrakoğlu, İ., "A Cylindrical Waveguide", Dept. Report, Stanford University, August, 1973.

Kavrakoğlu, İ., Ossa, H. Ve Yucaoğlu, E., "Genel Enerji Modeli Araştırma Projesi", X. Dünya Enerji Konferansı-Türk Milli Komitesi, Ankara, August, 1975.

Kavrakoğlu, İ., ve Çalışal, S., "Altı Bileşenli Bir Dinamometre" TUBİTAK Araştırma Raporu, MAG-380/A, 1975.

Kavrakoğlu, İ., ve diğer "Genel Enerji Modeli, I. Ara Rapor", X. Dünya Enerji Konferansı-Türk Milli Komitesi, Ankara, Jan, 1976.

Kavrakoğlu, İ., ve diğer "Genel Enerji Modeli, II. Ara Rapor", X. Dünya Enerji Konferansı-Türk Milli Komitesi, Ankara, April, 1976.

Kavrakoğlu, İ., ve diğer "Genel Enerji Modeli, III. Ara Rapor" X. Dünya Enerji Konferansı-Türk Milli Komitesi, Ankara, August, 1976.

Kavrakoğlu, İ., Ossa, H. Ve Yucaoğlu, E., "Optimizasyon Modeli ile Enerji Planlaması", DPT Özel ihtisas Komisyonu, Ankara, 1976.

Kavrakoğlu, İ., "Ulaşımın Geleceği ve Enerji Yönünden Değerlendirilmesi", DPT Özel ihtisas Komisyonu, Ankara, 1976.

Kavrakoğlu, İ., Gündoğdu, H., "Ulusal Enerji Planlaması için bir En iyileme Modeli ve Geçerlilik Testi", TUBİTAK Araştırma Raporu No. 02-78074-3, 1978.

Kavrakoğlu, İ., "Ulusal Enerji Planlaması üzerine" TÜBİTAK-MAE Araştırma Raporu, Gebze, (Enerji Araştırma Grubu), June, 1978.

Kavrakoğlu, İ., "Gelecekte Enerji", Boğaziçi Üniversitesi", Rapor, July, 1978.

Kavrakoğlu, İ., ve Gündoğdu, H., Enerji Planlaması için Bir Optimizasyon Modeli", TUBİTAK Araştırma Raporu, Gebze, 1980.

Kavrakoğlu, İ., "Collective Self-Reliance in Energy Technology: A, Proposal", Turkish Scientific and Technical Research Council, Ankara, 1980.

Kavrakoğlu, İ., "Robust Strategies for Power System Planning", Research Report, Boğaziçi Üniversitesi Department of Industrial Engineering, 1980.

Kavrakoğlu, İ., Kızıltan, G., "Multi-objective Optimization of Power Systems Decisions", Research Report, Department of Industrial Engineering, Boğaziçi University, 1980.

Kavrakoğlu, İ., "MKEK,Kesici Takımlar Fabrikası Projesi", Nihai Rapor, Boğaziçi Üniversitesi, 1980. 

Kavrakoğlu, İ., "MKEK-Şişeleme ve Ambalajlama Fabrikası Projesi", Nihai Rapor, Boğaziçi Üniversitesi, 1980. 

Kavrakoğlu, İ., "Elektrik Talebinin Ekonometrik Analizi", Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, Ekonomi, İstanbulKavrakoğlu, İ., "MKEK-Taşlama Taşları Fabrikası Projesi", Nihai Rapor, Boğaziçi Üniversitesi, 1980.

Kavrakoğlu, İ., "MKEK-Hidrolik Ekipman Fabrikası Projesi", Nihai Rapor, Boğaziçi Üniversitesi, 1980. 
Kavrakoğlu, İ., Topaç, E., Vural, S., "Genel Enerji içinde Nükleer Seçenekler", TEK Projesi Raporu, Boğaziçi Üniversitesi, 1980.

Kavrakoğlu, İ., Gündoğdu, H., "Optimizasyon Modeli ile Bileşik Santrallerin Değerlendirilmesi", TUBİTAK Araştırma Raporu, Gebze, 1980.

Kavrakoğlu, İ., "Energy-Economy Interactions: A Preliminary Report", Dept. IEOR Report, Univ. Of California, Berkeley, 1981.
Kavrakoğlu, İ., "Price-Elastic Linear Programming", Dept. IEOR Report, University of California, Berkeley, 1982.

Kavrakoğlu, İ., "Modeling Energy-Economy Interactions", Final Report to the Fulbright Commission, Wash. D.C., 1982.

Kavrakoğlu, İ., "Price Elasticity in Linear Programs", Research Report No. FBE-EM/10, Boğaziçi University, 1983.

Kavrakoğlu, İ., "Judgmental Programming: New Paths for IE/OR", Research Report No. FBE-EM/14, Boğaziçi University, 1983.

Kavrakoğlu, İ., "Enerji Yatırımlarında Belirsizliğin Rolü", Research Report No. FBE-EM/13, Boğaziçi Üniversitesi, 1983.

Kavrakoğlu, İ., "Fabrika ve Depo Yer Seçimi", Araştırma Raporu, B.Ü. , 1983.

Kavrakoğlu, İ., "Production Planning with Price-Elastic Demands", Research Report, B.Ü., 1984.

Kavrakoğlu, İ., Ulusoy, T., "An Interactive Decision Support System for Electricity Planning", Research Report, B.Ü, 1984.

Kavrakoğlu, İ., "An Energy Supply Model with Price Elastic Demands", Research Report No. FBE-EM/ 84/08 Boğaziçi University, 1984.

Kavrakoğlu, İ., Tovya, Y., "Policy Analysis through the Use of An Energy-Economy Simulation Model", Research Report No. FBE-EM 84/10 Boğaziçi University, 1984.

Kavrakoğlu, İ., Ulusoy, T., "An Interactive Decision Support System for Electricity Planning", Research Report No. FBE-EM 84/09 Boğaziçi University, 1984.

Kavrakoğlu, İ., Aktan, O., "Fabrika ve Depo Yer Seçimi ve Kapasite Tayini Problemine Etkileşimli Bir Yaklaşım", Araştırma Raporu No. FBE-EM 58/02 Boğaziçi Üniversitesi, 1985. 

Kavrakoğlu, İ., et al., "A System Analysis of the Housing Problem in Turkey", Research Paper No. FBE-EM 85-4 Boğaziçi University, 1985.

Kavrakoğlu, İ., "Petrol Fiyatları", T.Şişe ve Cam Fab. A.Ş., IST., Jan 1986.

Kavrakoğlu, İ., "Energy Models", B.U. IST., February 1986.

Kavrakoğlu, İ., "Dünya Petrol Fiyatları", Boğaziçi Üniversitesi İST., May 1986.

Kavrakoğlu, İ., "Oil Prices: Results of an economic equilibrium model", B.U. IST., June 1986.

Kavrakoğlu, İ., "TUPRAŞ Üretim Planlama Modeli", Ara Rapor B.Ü., İST., September 1986.

Kavrakoğlu, İ., "OPEC Oil pricing: A non-zero sum game", B.U. IST., October 1986.

Kavrakoğlu, İ., "A Macroeconomic Model for Interactive simulations", B.Ü. IST., 1986.

Kavrakoğlu, İ., "OPEC Petrol Fiyatları: Bir Oyun Kuramı Uygulaması" B.Ü. IST. , 1987.

Kavrakoğlu, İ., "Synergy Management", B.Ü. IST., 1988.

Kavrakoğlu, İ., "OPEC oil: At What Price?" B.Ü. IST., 1988.

Kavrakoğlu, İ., "Macro-economic Modeling: A Reminder", B.Ü. IST., 1988.

Kavrakoğlu, İ., Implementing Synergy Management", B.Ü. IST., 1988.

Kavrakoğlu, İ., "Makroekonomik Modeller Üzerine", B.Ü. IST., 1988.

Kavrakoğlu, İ., "Sinerjik Yönetim", Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş., IST., 1988.
Kavrakoğlu, İ., "Sinerjik Yönetim: Yöneylem Araştırmasında Esinlenmeler", B.Ü. IST., 1989.
Türkiye'de Reklam Sektörü'nün Geliştirilmesi için Örnekler; Prof.Dr. İbrahim Kavrakoğlu, Dr.Melike Balkır; IAA; İstanbul; 2003.

Tezler

 Kavrakoğlu, İ., Aerodynamic Noise Generation in Fans. Ph.D. Thesis, University of London, 1967.

Kavrakoğlu, İ., Turbomakinalarda Performans Optimizasyonu ve Gürültü, Doçentlik Tezi, İstanbul     Teknik Üniversitesi, Mart, 1973.

 Kavrakoğlu, İ., Energy Models for National Planning and Analysis Professorial Thesis, İstanbul,     1978.